tue askeland

TUE ASKELAND:
ERFAREN ADVOKAT & DEDIKERET FAMILIEMENNESKE

Tue Askeland har sit daglige virke hos Advokatfirmaet Askeland. Og som navnet hentyder til, er det et personligt ejet selskab. Passionen har altid omkredset sig om fast ejendom, hvilket også er kommet til udtryk gennem karrierestigen. Fra 2015 har Tue arbejdet selvstændigt i sit eget firma, hvor han hjælper en bred vifte af klienter.

Tue Askeland har efterhånden været i advokatfaget i rigtig mange år. Det startede for alvor, da Tue blev uddannet jurist fra Københavns Universitet i 2000 og hermed kunne kalde sig Cand.jur. Drømmen var dog at blive advokat, og som man måske er bekendt med, kræver det en tillægsuddannelse. Det kræver mindst tre år yderligere i “mesterlære”, før man kan gå fra at være jurist til advokat. Man skal ligeledes bestå uddannelsen. Tue Askeland startede i Classen & Co i 2000, hvor han var advokatfuldmægtig. I 2002 bestod han uddannelsen, og i 2003 kom advokatbestallingen på plads. Han fortsatte sin karriere hos Classen & Co, hvor han blev advokat og partner. Som naturlig følge heraf blev navnet ændret til Classen & Askeland. Og så tog det fart derfra. I 2005 får Tue møderet i landsretten, og i 2014 kan også Højesteret tilføjes. Han bliver i 2012 partner i TVC Advokatfirma, og i 2015 bliver han selvstændig i set eget firma, Advokatfirmaet Askeland.

Tue Askelands tidslinje som advokat:

  • 2000 Tue Askeland bliver uddannet jurist (Cand.jur.) fra Københavns Universitet

  • 2000 Tue starter i Classen & Co

  • 2002 Advokatuddannelsen bestås

  • 2003 Advokatbestallingen og Tue Askeland er nu officielt advokat

  • 2003 Tue bliver partner i Classen & Co – navnet ændres til Classen & Askeland

  • 2005 Møderet for Landsretten samt alle sager for Sø- og Handelsretten i København

  • 2012-2016 Partner i Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen (i dag TVC Advokatfirma)

  • 2014 Møderet for Højesteret

  • 2015 Tue Askeland etablerer Advokatfirmaet Askeland, som han sidenhen har kørt selvstændigt

HVAD KENDETEGNER TUE ASKELANDS TILGANG TIL ARBEJDET?

Hos advokatfirmaet Askeland er det altid klientens interesser, der er i højsæde.

Tue Askeland går efter at vinde – men det skal ske i overensstemmelse med det, som tjener klienten bedst. Nogle gange kan et forlig eksempelvis være den bedste udvej, hvis usikkerhed om udfaldet er for stort. Sådanne scenarier snakkes altid grundigt igennem med klienten, og der laves tydelige forventningsafstemninger. På den måde sikres der fuld gennemsigtighed i processen.

Ved siden af Advokatfirmaet Askeland driver Tue Askeland sideløbende et administrationsselskab, som administrerer et kollegie. Det ejer han 50 procent af. Der er altså også plads til andre erhvervsprojekter ved siden af den daglige gang i Advokatfirmaet Askeland.

Som trinene på karrierestigen illustrerer, har advokaten gjort flere tiltag løbende for at dygtiggøre sig inden for sit fag. Et af de tiltag udgøres af en tillægsuddannelse, som altså også kan tilføjes til det imponerende CV. Tue Askeland kan også kalde sig medlem af Danske Bestyrelsesadvokater, da han i 2009 tog den tilknyttede uddannelse. Danske Bestyrelsesadvokater har et formål om ”at stille professionel bestyrelseskompetencer til rådighed for offentligheden”. Det vil sige, at medlemmer – som jo har undergået uddannelsen – har opnået kompetencer og viden til at kunne sidde i en bestyrelse. For Tue har medlemskabet konkret betydet, at han har været aktiv som bestyrelsesmedlem i flere virksomheder blandet andet Derma Pharm A/S, Retinalyze A/S, Ejendomsholding A/S og Foreningen Dike.

BALANCE MELLEM KARRIERE & FAMILIELIV

Selvom Tue Askeland nødvendigvis må lægge mange timer i sit selvstændige erhverv, så prioriteres tid med familien også højt.

Familien nyder at lave forskellige aktiviteter sammen, samtidigt med at hver enkel har plads til at dyrke sin egen hobby. Tues datter har eksempelvis reddet Hubertusjagt for nyligt, som han fulgte med i på tæt hånd. Sønnen har fulgt i farens fodspor og taget det samme dykkerbevis: Det nordiske sportsdykkerbevis.

Så her dannes der ramme for fremtidige undervandsoplevelser. Tue Askeland selv har fundet stor glæde ved jagt som disciplin i mange år efterhånden. Den interesse startede allerede som 16-årig, og det har altså holdt ved lige siden. Denne hobby har taget advokaten rundt i hele Europa.

Følg Tue Askeland